การสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ =

Teaching Thai to non-native speakers /

ชัชวดี ศรลัมพ์

Main Author: ชัชวดี ศรลัมพ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2562
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Subjects: ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
ภาษาไทย -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4157 ช358ก 2562
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This