การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน บริบทชุมชนริมน้ำ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี=

The Development model of Home Health Care in Context of River Side Community : A Case Study of Khlong Chanak Sub District heal th Promotion Hospital, Mueang, Surat Thani/

อติญาณ์ ศรเกษตริน [และคณะ...]

No Cover Image
Main Author: อติญาณ์ ศรเกษตริน
Other Authors: รุ่งนภา จันทรา, ชุลีพร หีตอัษร, สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์, รวีวรรณ แก้วอยู่, สัญญา คำดี
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: หัวเรื่องชื่อบุคคล -- หัวเรื่องย่อย
หัวเรื่องชื่อบุคคลต่างประเทศ
หัวเรื่องย่อย
หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล -- หัวเรื่องนิติบุคคล -- หัวเรื่องย่อย
ผู้ป่วย -- การดูแล
ชุมชนริมน้ำ
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์