กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันของบริษัทผู้ส่งออกลำไยสดของไทย ในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน /

วิยะดา ชัยเวช, วิชญานัน รัตน์วิบูลย์สม และปรีดา ศรีนฤวรรณ

No Cover Image
Main Author: วิยะดา ชัยเวช
Other Authors: วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2561
Subjects: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การตลาดเพื่อการส่งออก –– อาเซียน
ลำไย –– การตลาด
การตลาดเพื่อการส่งออก
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: บทความ/Article