การพยาบาลและการผดุงครรภ์ :

สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน /

บรรณาธิการ บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี

Other Authors: บังอร ศุภวิทิตพัฒนา,, ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี,, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562
Subjects: ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์ -- การพยาบาล
การพยาบาลสูติศาสตร์
Pregnancy -- Complications
Obstetrical -- Nursing
Nurse -- Midwives
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WY157 ก492 2562
Copy 5
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 6
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This