แนวทางการดำเนินงานการสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการร้านอาหารริมทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา=

Guidelines of Food Sanitation for Establishment of Street Food Stall, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province/

พัฒนา พรหมณี

No Cover Image
Main Author: พัฒนา พรหมณี
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: อาหารริมทาง
ผู้ขายอาหารริมทาง
สุขาภิบาลอาหาร
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์