สมุนไพรไทยต้านจุลินทรีย์ /

ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย, สุกัลญา หลีแจ้

Main Author: ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
Other Authors: สุกัลญา หลีแจ้
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
Subjects: พืชสมุนไพร -- ไทย
สารต้านจุลชีพ
Health -- Sciences
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RM666.H33 ศ713ส 2560
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available