คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2 /

ธานิศ เกศวพิทักษ์

Main Author: ธานิศ เกศวพิทักษ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2562
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15
Subjects: กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- คดีและการสู้คดี
วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย
คำพิพากษาศาลคดีอาญา -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT4664 ธ516ค 2562
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available