การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินและผลกระทบที่ควรรู้สำหรับธุรกิจ=

The Accounting for Financial Instruments and Its Effects Known for Businesses/

พิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์

No Cover Image
Main Author: พิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: การบัญชี
เครื่องมือทางการเงิน
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์