การเลือกตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ=

Choosing an Electronic Marketplace to Increase Business Opportunities/

ณัฐฌาน สุพล, รัตน์กมล ปวรวรรฒน์ และรุจพร ฟูมงคล

No Cover Image
Main Author: ณัฐฌาน สุพล
Other Authors: รัตน์กมล ปวรวรรฒน์, รุจพร ฟูมงคล
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ –– การตลาด
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: บทความ/Article