การบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ=

Academic Administration of Princess Chulabhorn Science High School in the Northeast/

ชิโรบล วรรณธะนะ และอรนุช ศรีสะอาด

No Cover Image
Main Author: ชิโรบล วรรณธะนะ
Other Authors: อรนุช ศรีสะอาด
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: โรงเรียน -- การบริหาร
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!