การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการจัดการความรู็ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาพหุชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา=

The Development of Learning Management Using Knowledge Management Principles Encouraged Creativity and Innovation Creation of Multi-Ethnic Students, Mahamakut Buddhist University, Lanna Campus/

ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์ [และคณะ...]

No Cover Image
Main Author: ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์
Other Authors: ณรงศักดิ์ ลุนสำโรง, สงัด เชียรจันทึก, กิตติคุณ ภูลายยาว
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: การบริหารองค์ความรู้
ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02606nab a2200229 a 4500
001 1013340
003 Th-PLK-NU
008 000000s th 000 u|tha d
090 |a บทความ/Article 
100 0 |a ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์ 
245 1 0 |a การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการจัดการความรู็ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาพหุชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา=  |b The Development of Learning Management Using Knowledge Management Principles Encouraged Creativity and Innovation Creation of Multi-Ethnic Students, Mahamakut Buddhist University, Lanna Campus/  |c ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์ [และคณะ...] 
246 3 4 |a The Development of Learning Management Using Knowledge Management Principles Encouraged Creativity and Innovation Creation of Multi-Ethnic Students, Mahamakut Buddhist University, Lanna Campus 
260 |a 2562 
362 0 |a วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ. ปีที่ 29, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2562), หน้า 91-99 
650 4 |a การบริหารองค์ความรู้ 
650 4 |a ความคิดสร้างสรรค์ 
650 4 |a นวัตกรรม 
700 0 |a ณรงศักดิ์ ลุนสำโรง 
700 0 |a สงัด เชียรจันทึก 
700 0 |a กิตติคุณ ภูลายยาว 
856 |u http://opac.nu.ac.th/vufind/Record/154267  |y เชื่อมต่อลิงค์  |z เชื่อมต่อลิงค์ 
991 |a ARTICLES  |b 1  |c 2020-05-08 14:06:42  |d 2020-05-08 14:06:42  |e nul  |f n  |g 2020-05-08  |h n  |i a  |j b  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t    |v การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการจัดการความรู็ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาพหุชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา= The Development of Learni