ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทัศนคติต่อวิชาชีพครูตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง=

Effects of Learning Activities for Enhancing Pre-Service Teachers' Attitude towards Teachning Profession based on Transformative Learning Concept/

สุพรทิพย์ ธนภัทรโชติวัต

No Cover Image
Main Author: สุพรทิพย์ ธนภัทรโชติวัต
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: วิชาชีพครู
การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์