แนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่ตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ=

The Guidelines for Development the Pattern of Creative Tourism in Bang Num Phueng Subdistrict, Samutprakarn Province/

เบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา

No Cover Image
Main Author: เบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: การท่องเที่ยว
การสร้างสรรค์
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์