ทัศนคติของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างผู้สอนชายไทยและชาวญี่ปุ่นในรายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น=

Thai Students' Attitudes toward Co-teaching between Thai Teachers and Japanese Teachers: the Case of a Conversation Class for Beginners/

ภรณีย์ ฟินันโสตติกุล

No Cover Image
Main Author: ภรณีย์ ฟินันโสตติกุล
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: นักเรียนไทย
ภาษาญี่ปุ่น -- การพูด -- การฟัง
ภาษาญี่ปุ่น -- การศึกษาและการสอน
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์