การวิเคราะห์สถิติด้วย R :

การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางสัตวแพทย์ /

ชัยเทพ พูลเขตต์

Main Author: ชัยเทพ พูลเขตต์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562
Subjects: สัตวแพทยศาสตร์ -- วิจัย
อาร์ -- (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ดัชนีท้ายเล่ม
Physical Description: 304 หน้า
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายเล่ม
ISBN: 9786165562492