การวิเคราะห์สถิติด้วย R :

การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางสัตวแพทย์ /

ชัยเทพ พูลเขตต์

Main Author: ชัยเทพ พูลเขตต์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562
Subjects: สัตวแพทยศาสตร์ -- วิจัย
อาร์ -- (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!