แนวคิดเศรษฐศาสตร์ :

จากอดีตสู่ปัจจุบัน /

พอพันธ์ อุยยานนท์

Main Author: พอพันธ์ อุยยานนท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิพม์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
Subjects: สำนักคิดทางเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ -- ทฤษฎี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HB75 พ488น 2562
Copy 2
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This
Copy 1
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This