การวิเคราะห์เป้าหมายและวิเคราะห์งานสอนของเนื้อหาการเขียนสื่อความเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ=

An Analysis of the Goals and the Instructions of Communicative Paragraph Writing Content to Develop Thai Writing Skills for Foreign Students/

สุภา พูนผล และเกียรติสุดา บุญส่ง

No Cover Image
Main Author: สุภา พูนผล
Other Authors: เกียรติสุดา บุญส่ง
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: ภาษาไทย -- การสอนด้วยสื่อ
ภาษาไทย -- การเขียน
นักศึกษาต่างชาติ
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์