การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อความยุติธรรมในองค์การ=

An Application of Good Governance Principles Influencing Organizational Justice/

สุขุมพงษ์ ชาญนุสงศ์ และบุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา

No Cover Image
Main Author: สุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์
Other Authors: บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: ธรรมรัฐ
ความยุติธรรม
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!