การประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของ Marshall H. Becker ในการศึกษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนเมือง จังหวัดพิษณุโลก=

An application of Marshall H. Becker's Health Belief Model [HBM] in the Study of Hypertension Patients in Urban Communities in Phitsanulok/

ทศพล ดวงแก้ว และพัชรินทร์ สิรสุนทร

No Cover Image
Main Author: ทศพล ดวงแก้ว
Other Authors: พัชรินทร์ สิรสุนทร
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: ความดันเลือดสูง
พฤติกรรมสุขภาพ
ชุมชน
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02273nab a2200205 a 4500
001 1013838
003 Th-PLK-NU
008 000000s th 000 u|tha d
090 |a บทความ/Article 
100 0 |a ทศพล ดวงแก้ว 
245 1 0 |a การประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของ Marshall H. Becker ในการศึกษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนเมือง จังหวัดพิษณุโลก=  |b An application of Marshall H. Becker's Health Belief Model [HBM] in the Study of Hypertension Patients in Urban Communities in Phitsanulok/  |c ทศพล ดวงแก้ว และพัชรินทร์ สิรสุนทร 
246 3 3 |a An application of Marshall H. Becker's Health Belief Model [HBM] in the Study of Hypertension Patients in Urban Communities in Phitsanulok 
260 |a 2560 
362 0 |a วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). ปีที่ 10, ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2560), หน้า 101-113 
650 4 |a ความดันเลือดสูง 
650 4 |a พฤติกรรมสุขภาพ 
650 4 |a ชุมชน 
700 0 |a พัชรินทร์ สิรสุนทร 
856 |u http://opac.nu.ac.th/vufind/Record/251002/LibraryHas#tabnav  |y ฉบับออนไลน์  |z ฉบับออนไลน์ 
991 |a ARTICLES  |b 1  |c 2020-06-09 10:58:03  |d 2020-06-09 10:58:03  |e nul  |f n  |g 2020-06-09  |h n  |i a  |j b  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t    |v การประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของ Marshall H. Becker ในการศึกษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนเมือง จังหวัดพิษณุโลก= An application of Marshall H. Becker's Health Belief Model [HBM] in the Study of Hypertension Patients in Urban Communities in Phitsanulok/ ทศพล ดวงแก้ว