การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาที่มีต่อทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2=

The Development of a Learning Activity Package Using Contemplative Concept to Enhance Creative Thinking Skill of Kindergarten 2 Students/

วชิราภรณ์ ยาพรม และเทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย

No Cover Image
Main Author: วชิราภรณ์ ยาพรม
Other Authors: เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: จิตตปัญญาศึกษา
ทักษะการคิด
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02266nab a2200193 a 4500
001 1013869
003 Th-PLK-NU
008 000000s th 000 u|tha d
090 |a บทความ/Article 
100 0 |a วชิราภรณ์ ยาพรม 
245 1 0 |a การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาที่มีต่อทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2=  |b The Development of a Learning Activity Package Using Contemplative Concept to Enhance Creative Thinking Skill of Kindergarten 2 Students/  |c วชิราภรณ์ ยาพรม และเทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย 
246 3 4 |a The Development of a Learning Activity Package Using Contemplative Concept to Enhance Creative Thinking Skill of Kindergarten 2 Students 
260 |a 2560 
362 0 |a วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). ปีที่ 10, ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2560), หน้า 139-148 
650 4 |a จิตตปัญญาศึกษา 
650 4 |a ทักษะการคิด 
700 0 |a เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย 
856 |u http://opac.nu.ac.th/vufind/Record/251002/LibraryHas#tabnav  |y ฉบับออนไลน์  |z ฉบับออนไลน์ 
991 |a ARTICLES  |b 1  |c 2020-06-09 14:59:31  |d 2020-06-09 14:59:31  |e nul  |f n  |g 2020-06-09  |h n  |i a  |j b  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t    |v การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาที่มีต่อทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2= The Development of a Learning Activity Package Using Contemplative Concept to Enhance Creative Thinking Skill of Kindergarten 2 Students/ วชิราภรณ์ ยาพรม และเที