กลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหารองค์การสุขภาพ =

Strategies and tools for healthcare organization management /

เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล

Main Author: เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562
Subjects: การส่งเสริมสุขภาพ
Health -- Services -- Administration
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WA525 พ877ก 2562
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Nurse, Stack

Call Number: WA525 พ877ก 2562
Copy 4
Available
Copy 4
Available