การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษา โรงแรมระดับ 4 ดาว ในเขตตำบลช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่=

Organization Change Management for Accommodating Chiness Travellers: A Case Stduy of 4 Stats Hotels, Tambon Chang Klan, Chiang Mai Province/

อรัญญา โคเซนติโน และเทียน เลรามัญ

No Cover Image
Main Author: อรัญญา โคเซนติโน
Other Authors: เทียน เลรามัญ
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: การบริหารการเปลี่ยนแปลง
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
การจัดการโรงแรม
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์