การบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านชากแง้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี=

The Integration of Cultural Capital into a Creative Tourist Attraction through Participatory Process : A Cast Study of Ban Chak Ngaew Community, Banglamung District in Chonburi Province/

คัชพล จั่นเพชร และพิทักษ์ ศิริวงศ์

No Cover Image
Main Author: คัชพล จั่นเพชร
Other Authors: พิทักษณ์ ศิริวงศ์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
หัวเรื่องชื่อภูมิศาสตร์ -- หัวเรื่องย่อย -- หัวเรื่องย่อย -- หัวเรื่องย่อย
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02809nab a2200205 a 4500
001 1013905
003 Th-PLK-NU
008 000000s th 000 u|tha d
090 |a บทความ/Article 
100 0 |a คัชพล จั่นเพชร 
245 1 0 |a การบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านชากแง้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี=  |b The Integration of Cultural Capital into a Creative Tourist Attraction through Participatory Process : A Cast Study of Ban Chak Ngaew Community, Banglamung District in Chonburi Province/  |c คัชพล จั่นเพชร และพิทักษ์ ศิริวงศ์ 
246 3 4 |a The Integration of Cultural Capital into a Creative Tourist Attraction through Participatory Process : A Cast Study of Ban Chak Ngaew Community, Banglamung District in Chonburi Province 
260 |a 2560 
362 0 |a วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.2560), หน้า 111-121 
650 4 |a การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  |x การมีส่วนร่วมของประชาชน 
651 4 |a หัวเรื่องชื่อภูมิศาสตร์  |x หัวเรื่องย่อย  |y หัวเรื่องย่อย  |z หัวเรื่องย่อย 
653 1 |a แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
700 0 |a พิทักษณ์ ศิริวงศ์ 
856 |u http://opac.nu.ac.th/vufind/Record/251002/LibraryHas#tabnav  |y ฉบับออนไลน์  |z ฉบับออนไลน์ 
991 |a ARTICLES  |b 1  |c 2020-06-11 10:59:25  |d 2020-06-11 10:59:25  |e nul  |f n  |g 2020-06-11  |h n  |i a  |j b  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t    |v การบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านชากแง้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี= The Integration of Cultural Capital into a Creative Tourist Attrac