การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะนิสิตครูด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน=

The Development of Learning Activities to Enhance Students Teachers' Competency in Educational Innovation Focus on Local-Related Content Using Contemplative Education Approach and Peer Tutoring Technique/

จักรกฤษณ์ จันทะคุณ

No Cover Image
Main Author: จักรกฤษณ์ จันทะคุณ
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: จิตตปัญญาศึกษา
การบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02519nab a2200181 a 4500
001 1013910
003 Th-PLK-NU
008 000000s th 000 u|tha d
090 |a บทความ/Article 
100 0 |a จักรกฤษณ์ จันทะคุณ 
245 1 0 |a การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะนิสิตครูด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน=  |b The Development of Learning Activities to Enhance Students Teachers' Competency in Educational Innovation Focus on Local-Related Content Using Contemplative Education Approach and Peer Tutoring Technique/  |c จักรกฤษณ์ จันทะคุณ 
246 3 4 |a The Development of Learning Activities to Enhance Students Teachers' Competency in Educational Innovation Focus on Local-Related Content Using Contemplative Education Approach and Peer Tutoring Technique 
260 |a 2560 
362 0 |a วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.2560), หน้า 156-169 
650 4 |a จิตตปัญญาศึกษา 
653 1 |a การบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
856 |u http://opac.nu.ac.th/vufind/Record/251002/LibraryHas#tabnav  |y ฉบับออนไลน์  |z ฉบับออนไลน์ 
991 |a ARTICLES  |b 1  |c 2020-06-11 14:21:38  |d 2020-06-11 14:21:38  |e nul  |f n  |g 2020-06-11  |h n  |i a  |j b  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t    |v การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะนิสิตครูด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่