โครงการวิจัยเรื่องจิต - จักรวาล การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยให้เป็นสื่อสร้างสำนึกทางศีลธรรม:

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /

ผู้วิจัย ฉลองเดช คูภานุมาต.

No Cover Image
Main Author: ฉลองเดช คูภานุมาต
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิจิตรศิลป์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560
Subjects: พุทธศาสนากับศิลปะ -- วิจัย
พุทธศาสนากับศิลปกรรม -- วิจัย
ศิลปะกับศาสนา -- วิจัย
จิต -- วิจัย
จักรวาลวิทยาพุทธศาสนาในศิลปกรรม -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: BQ4570.A72 ฉ153 2560
Copy 1
Available