การประเมินความผิดปกติของโครโมโซมปลาดุกอุยที่รับสัมผัสโลหะหนักในสภาพทดลองเลี้ยงในน้ำและตะกอนดินจากเหมืองแร่ทองคำ /

อุไรวรรณ ภูนาพลอย,...[และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Main Author: ชื่อผู้เขียนบทความ
Other Authors: อุไรวรรณ ภูนาพลอย
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: ความผิดปกติของโครโมโซม
ปลา -- การปนเปื้อนกัมมันตรังสี
ปลาดุก -- การเลี้ยง
Online Access: View Holding/รายละเอียดวารสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

View Holding/รายละเอียดวารสาร