ปฐพีกลศาสตร์ :

ทฤษฎีและการทดสอบในห้องปฏิบัติการ =Soil mechanics : theory and laboratory testing /

ศลิษา ไชยพุทธ, แหลมทอง เหล่าคงถาวร

Main Author: ศลิษา ไชยพุทธ
Other Authors: แหลมทอง เหล่าคงถาวร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2562
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Subjects: ปฐพีกลศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Thai Stack

Call Number: TA710 ศ284ป 2562
Copy 1
Available
Copy 2
Available