ความเป็นธรรมทางสังคมและธรรมาภิบาลที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคอีสานและภาคเหนือประเทศไทย /

กนกวรรณ มะโนรมย์

Main Author: กนกวรรณ มะโนรมย์
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านชายแดนศึกษา
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: เชียงราย : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านชายแดนศึกษา ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2563
Subjects: เขตเศรษฐกิจ -- ไทย -- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขตเศรษฐกิจ -- ไทย -- ภาคเหนือ
การใช้ที่ดิน -- ไทย -- (ภาคเหนือ)
ที่ดิน -- การจัดการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HC79.Z6 ก125ค 2563
Copy 1
Available