"ความเป็นคน-ใน-เมืองชายแดน" กับการสร้างทรัพยากรร่วมในบริบทภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขง /

อรัญญา ศิริผล

Main Author: อรัญญา ศิริผล
Other Authors: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านชายแดนศึกษา, ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงราย : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านชายแดนศึกษา ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2563
Subjects: ทรัพยากรมนุษย์ -- ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
แรงงาน -- ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HB501 อ388ค 2563
Copy 1
Available