กาฬโรคสมัยรัชกาลที่ 5 /

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ;ธันวา วงศ์เสงี่ยม, บรรณาธิการ

Other Authors: ธันวา วงศ์เสงี่ยม, กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,
2562
Subjects: กาฬโรค
โรคระบาด
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงรัตนโกสินทร์ –– รัชกาลที่ 5, 2411-2453
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RC179.T5 ก538 2562
Copy 1
Available