การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำ /

บุญญา เพียรสวรรค์

No Cover Image
Main Author: บุญญา เพียรสวรรค์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ -- แบบเรียนสำเร็จรูป
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน -- (มัธยมศึกษา)
การเรียนซ่อมเสริม
Online Access: View Holding/รายละเอียดวารสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02447nab a2200205 a 4500
001 1014231
003 Th-PLK-NU
008 200713s th 000 u|tha d
090 |a บทความ/Article 
100 0 |a บุญญา เพียรสวรรค์ 
245 1 0 |a การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำ /  |c บุญญา เพียรสวรรค์ 
246 3 1 |a The Development of Programmed Instruction for Mathematical Remedial Teaching on System of Integer Numbers for Mathayomsuksa I Students with Low Learning Achievement  
260 |a 2560 
362 0 |a วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 25, ฉบับที่ 2 (เม.ย.- มิ.ย., 2560), หน้า 131-139 
650 4 |a ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
650 4 |a คณิตศาสตร์  |x แบบเรียนสำเร็จรูป 
650 4 |a คณิตศาสตร์   |x  การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) 
653 1 |a การเรียนซ่อมเสริม 
856 |u http://opac.nu.ac.th/vufind/Record/154265/LibraryHas#tabnav  |y View Holding/รายละเอียดวารสาร   |z View Holding/รายละเอียดวารสาร  
991 |a ARTICLES  |b 3  |c 2020-07-13 14:16:46  |d 2020-07-13 14:38:56  |e nul  |f n  |g 2020-07-13  |h n  |i a  |j b  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t    |v การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำ ชื่อเรื่อง รายการมีผู้แต