การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำ /

บุญญา เพียรสวรรค์

No Cover Image
Main Author: บุญญา เพียรสวรรค์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ -- แบบเรียนสำเร็จรูป
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน -- (มัธยมศึกษา)
การเรียนซ่อมเสริม
Online Access: View Holding/รายละเอียดวารสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!