การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา /

ประสิทธิ์ รัตนพันธิ์, มณีรัตน์ รัตนพันธ์, และจาริณี แซ่ว่อง

No Cover Image
Main Author: ประสิทธิ์ รัตนพันธิ์
Other Authors: มณีรัตน์ รัตนพันธ์, จาริณี แซ่ว่อง
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2561
Subjects: ผลิตภัณฑ์อาหาร –– สงขลา
การจำกัดขอบเขตการค้า
ผลิตภัณฑ์ –– การตลาด
ร้านค้าชุมชน
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: บทความ/Article