ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKrs =

Measure what matters /

จอห์น ดัวร์, เขียน ; ดไนยา ตั้งอุทัยสุข, แปล

Main Author: ดัวร์, จอห์น
Other Authors: ตไนยา ตั้งอุทัยสุข,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562
Subjects: การวางแผนธุรกิจ
สมรรถนะ
เป้าหมาย -- (จิตวิทยา)
ประสิทธิผลองค์กร
การวางแผนกลยุทธ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD30.28 ด362ต 2562
Copy 2
Available
Copy 1
Available