การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ /

ธีรพล ทิพย์พยอม

Main Author: ธีรพล ทิพย์พยอม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Subjects: การทบทวนอย่างเป็นระบบ (วิจัยทางการแพทย์)
แพทยศาสตร์ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, New Acquisition(2nd Fl)

Call Number: R853.S94 ธ633ก 2562
Copy 2
Available
Copy 1
Available