แนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวไทย=

The practical approach of development for production and marketing of Thai rice/

ชมภูนุุช หุ่นนาค

No Cover Image
Main Author: ชมภูนุช หุ่นนาค
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2563
Subjects: ข้าว –– การตลาด
การผลิต
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Published: วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน. ปีที่ 13, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2563), หน้า 91-116