ตำราการผ่าตัดไตผ่านกล้องและโดยใช้หุ่นยนต์ =

Textbook of Laparoscopic and Robotic Renal Surgery /

บรรณาธิการ กิตติณัฐ กิจวิกัย

Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำรารามาธิบดี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
Subjects: ไต –– ศัลยกรรม
Laparoscopes
Kidney Diseases
Kidney Transplantation
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WJ368 ต367 2561
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Health Sci, Audio Visual

Call Number: CD-Medต367 2561
Volume V.2 Copy 5
Available
Volume V.1 Copy 3
Available
Volume V.2 Copy 6
Available
Volume V.1 Copy 2
Available
Volume V.1 Copy 1
Non-circulation
Volume V.2 Copy 4
Non-circulation