ตำราการระงับความรู้สึกในประสาทศัลยศาสตร์ =

Neuroanesthesia /

บรรณาธิการ, วิชัย อิทธิชัยกุลฑล

Other Authors: วิชัย อิทธิชัยกุลฑล,, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำรารามาธิบดี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557
Subjects: การระงับความรู้สึก
สมอง -- ศัลยกรรม
ศัลยศาสตร์ประสาท
Anesthesia
Neurosurgery
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WO200 ต367 2557
Copy 1
Available
Copy 2
Available