การธำรงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน เมืองเมียวดี=

Lanna Culture Identity Preservation of Tai Yuan in Myawaddy/

พระนคร ปัญญาวชิโร [และคณะ..]

No Cover Image
Main Author: พระนคร ปัญญาวชิโร
Other Authors: พระธีทัต ธีรภัทโท, อินทร์สร วุฒิธรรมากรณ์, ชวนพิศ นภตาศัย
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: อัตลักษณ์
วัฒนธรรมล้านนา
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์