แนวทางการสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคนไทยในมุมมองของคนมาเลเซียในรัฐปีนังประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย=

Identity Communication Approach through Media for Creating Good Image of Thai People in Malaysians Perspective in Penang, Malaysis/

เมธาวี จำเนียร และกรกฎ จำเนียร

No Cover Image
Main Author: เมธาวี จำเนียร
Other Authors: กรกฎ จำเนียร
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: อัตลักษณ์
การสื่อสาร
การสื่อสารอัตลักษณ์
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์