การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของแรงงานข้ามขาติพม่าในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร=

Cross-Cultural Adaptation of Myanmar Migrant Workers in Thailand: A Case Study of Samut Sakhon Province/

วาทินี บุญชะลักษี และพงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา

No Cover Image
Main Author: วาทินี บุญชะลักษี
Other Authors: พงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: วัฒนธรรม
การจ้างงานในต่างประเทศ
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!