การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิธีสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา=

The Development of Organisiong Learning Activity in Methods of Teachning english Course by Integrating Contemplative Education/

สิตา ทายะติ

No Cover Image
Main Author: สิตา ทายะติ
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2563
Subjects: จิตตปัญญาศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์