การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือนิทานคุณธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย=

The Development of Reading For Main Ideas Skills by Using Morality Tale Book for Prathomsuksa 1 Students of Bansankhong (Chiang Rai Jaroonrat) School, Mueang District, Chiang Rai Province/

พรสวรรค์ จันทร์เล็ก, ยุพิน จันทร์เรือง และปฏิพันธ์ อุทยานกูล

No Cover Image
Main Author: พรสวรรค์ จันทร์เล็ก
Other Authors: ยุพิน จันทร์เรือง, ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2563
Subjects: การอ่าน -- การพัฒนา
นิทานคติธรรม -- การอ่าน
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02534nab a2200205 a 4500
001 1015214
003 Th-PLK-NU
008 000000s th 000 u|tha d
090 |a บทความ/Article 
100 0 |a พรสวรรค์ จันทร์เล็ก 
245 1 0 |a การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือนิทานคุณธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย=  |b The Development of Reading For Main Ideas Skills by Using Morality Tale Book for Prathomsuksa 1 Students of Bansankhong (Chiang Rai Jaroonrat) School, Mueang District, Chiang Rai Province/  |c พรสวรรค์ จันทร์เล็ก, ยุพิน จันทร์เรือง และปฏิพันธ์ อุทยานกูล 
246 3 4 |a The Development of Reading For Main Ideas Skills by Using Morality Tale Book for Prathomsuksa 1 Students of Bansankhong (Chiang Rai Jaroonrat) School, Mueang District, Chiang Rai Province 
260 |a 2563 
362 0 |a พิฆเนศวร์สาร. ปีที่ 16, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2563), หน้า 81-95 
650 4 |a การอ่าน  |x การพัฒนา 
650 4 |a นิทานคติธรรม  |x การอ่าน 
700 0 |a ยุพิน จันทร์เรือง 
700 0 |a ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล 
856 |u http://opac.nu.ac.th/vufind/Record/246359/LibraryHas#tabnav  |y เชื่อมต่อลิงค์  |z เชื่อมต่อลิงค์ 
991 |a ARTICLES  |b 1  |c 2020-09-01 15:24:39  |d 2020-09-01 15:24:39  |e nul  |f n  |g 2020-09-01  |h n  |i a  |j b  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t    |v การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือนิทานคุณธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย= The Development of Reading For Main Ideas Skills by Usi