แนวทางการจัดตั้งและการดำเนินงานหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทย=

Guidelines for the Establishment and Operating of the Astronomical Archives of Thailland/

ปรียา สุขยิ่ง และทัศนา สลัดยะนันท์

No Cover Image
Main Author: ปรียา สุขยิ่ง
Other Authors: ทัศนา สลัดยะนันท์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2563
Subjects: หอจดหมายเหตุ -- การจัดการ
ดาราศาสตร์
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์