รายงานผลการศึกษาแนวโน้มการระดมทุนและหาแนวร่วมในการก่อการร้ายและมาตรการในการสกัดกั้นนักรบก่อการร้ายต่างชาติ (Foreign Terrorist Fighter) ของไทยศึกษาเฉพาะกรณีการสื่อสารผ่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์สื่อสังคมออนไลน์ และธุรกรรมการค้าที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย /

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2562
Subjects: การก่อการร้าย -- การป้องกัน
ผู้ก่อการร้าย
การก่อการร้ายทางไซเบอร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HV6773.15.C97 ร451 2562
Copy 1
Available