เกษตรสร้างเมือง :

กรณี เมืองศรีสะเกษการกลายเป็นเมือง และ การจัดความสัมพันธ์ระหวางเมืองกับภาคเกษตรกรรม /

กนกวรรณ มะโนรมย์

Main Author: กนกวรรณ มะโนรมย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563
Subjects: เกษตรกรรม -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การพัฒนาการเกษตร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: S471.T5 ก125ก 2563
Copy 1
Available