จดหมายเหตุพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดพิษณุโลก /

สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก

Other Authors: จังหวัดพิษณุโลก, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : โรงพิมพ์รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3, 2562
Subjects: วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, -- พระบาทสมเด็จพระ, -- 2495- -- ราชาภิเษก
ราชาภิเษก -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิพธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
Physical Description: 341 หน้า : ภาพประกอบ
ISBN: 9786165436274