จดหมายเหตุพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดพิษณุโลก /

สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก

Other Authors: จังหวัดพิษณุโลก, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : โรงพิมพ์รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3, 2562
Subjects: วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, -- พระบาทสมเด็จพระ, -- 2495- -- ราชาภิเษก
ราชาภิเษก -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS570.6.V3 จ131 2562
Copy 1
Available