ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก /

กรมศิลปากร

No Cover Image
Other Authors: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2562
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
Subjects: วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, -- พระบาทสมเด็จพระ, -- 2495-
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, -- พระบาทสมเด็จพระ, -- 2495- -- ราชาภิเษก
ปราบดาภิเษก
ราชาภิเษก
กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: GT5050 ป354 2562
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Satit School, Reference

Call Number: 390.9593 ป354 2562
Copy 1
Available